BEGEO

Vente de gré à gré d'un terrain à Ekeren, Laarne

19 août 2020
Veuillez trouver ci-dessous une affiche annonçant la vente de gré à gré d'un terrain à Ekeren, Laar. Plus d'informations peuvent être obtenues via hans.duyck@vlaanderen.be.

VLAAMSE OVERHEID, AFDELING VASTGOEDTRANSACTIES te ANWERPEN
Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen
Hans DUYCK, Vlaams Commissaris Vastgoedtransacties
Tel.: 02/430.81.83, E-mail : hans.duyck@vlaanderen.be

VERKOOP UIT DE HAND AAN
DE MEEST BIEDENDE
van een
PERCEEL GROND te
EKEREN, LAAR

Laar
Antwerpen - 34ste afd. - Ekeren - 3 de afd.,sct. E, nr. 157CP0000 + 0154HP0000, kad. opp.: 4ha 18a 07ca., K.I.: € 53,00 – vrij van gebruik - blanco bodemattesten dd. 18/05/2020 - stedenb. uittr. dd. 15/05/2020 – GRUP afbakening grootstedelijk gebied – Gewestplan : gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (154H) + gebied voor service-residentie, gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, woongebied (157C) - Gvg - Gmo - Gvkr - Gvkr – Gvv – gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied + recent overstroombaar gebied/niet in risicozone - niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed, landschapsatlas, inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, de inventaris van historische tuinen/parken of in een vastgestelde archeologische zone. Biedingen kunnen schriftelijk gedaan worden tot en met maandag 14 december 2020 per e-mail naar hans.duyck@vlaanderen.be of schriftelijk naar Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen tav. Dienst vastgoedtransacties, Dhr. Hans Duyck. Kortelings na het verstrijken van de termijn waarbinnen geboden kan worden, zullen wij een bijeenroeping organiseren van de bieders.


We vangen aan bij het hoogste bod. Het goed wordt toegewezen aan degene die op de bijeenroepingsdag het hoogst aanvaardbare bod uitbrengt. Verdere inlichtingen en foto’s op www.immoweb.be


Retour à l’aperçu
Ordre Belge des
Géomètres-Experts asbl
Tél. : 02/219.62.81
La Maison du Géomètre-Expert
Rue du Nord 76, 1000 Bruxelles