29/11 : Ministerieel besluit voorwaarden heropening

29 november 2020
Geachte mevrouw,
Geachte heer,


Graag bezorgen wij u in bijlage het ministerieel besluit zoals dat zo pas gepubliceerd werd met daarin de coronamaatregelen en voorwaarden voor de heropstart van bepaalde sectoren.


Indien uw sector een sectorgids- of protocol heeft is het dus de bedoeling deze nieuwe voorwaarden daar nauwgezet in te verwerken. Dat geldt ook voor de sectoren die niet hebben moeten sluiten en openblijven. Gelieve ons ook een aangepaste versie van uw sectorgids of -protocol te bezorgen aangezien wij deze van alle sectoren op onze website publiceren: www.hrzkmo.fgov.be/veiligheidsmaatregelen. 


Zodra wij van de FOD Economie een aangepaste versie van de generieke "Gids voor de heropening van de handel" ontvangen, bezorgen wij u die ook.


Met vriendelijke groeten,

HRZKMO-CSIPME

Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel