Aanbesteding opmetingen Sport Vlaanderen

8 augustus 2017
Op 28/7/2017 werd de opdracht van diensten “vervolledigen van topografische opmetingen van de gebouwen van Sport Vlaanderen” gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen via het platform e-notification.

U vindt hierna de link naar deze publicatie op e-notification:
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281331&saveSearchParams=true&isPopup=&marketPlaceType=%6A%65%70%70&publicationNumberBDA=&purchaseAuthority=&title=&versionReferenceNumber=%73%70%6F%72%74%20%76%6C%61%61%6E%64%65%72%65%6E&useWorkingOrganisationId=%66%61%6C%73%65&selectAllChildren=%74%72%75%65&publicationDateBDATo=&noticeStatus=%31&publicationDateBDAFrom=&advancedSearch=&tenderSubmissionDeadline=&allLanguages=%66%61%6C%73%65&

De indieningsdatum van de offertes is voorzien op 23/8/2017.

Terug naar overzicht
Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel