Adreswijziging van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

8 december 2016
De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is verhuisd :

Oud adres: WTCIII (17e verdieping), Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel
 
Nieuw adres: North Gate II (4e verd.), Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel

Terug naar overzicht
Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel