Attesten verplichte vorming 2016

20 januari 2017
De attesten verplichte vorming van 2016 moeten ten laatste op 31 januari 2017 worden toegestuurd aan de Griffie van de Federale Raad van landmeters-experten.

Adres:
North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Link : Federale Raad

Voor de permanente opleidingen die onder voogdij van de BOLE vzw werden georganiseerd, volstaat het naar de site www.obge-bole.be te gaan en ze er af te drukken (één cumulatief attest). Tevens kunnen jullie de handige seminarieplanner gebruiken om uw opleidingen bij te houden. Extern gevolgde opleidingen kunt u er in toevoegen. Indien u de procedure niet kent, volg de uitleg in bijlage.

Handleiding site BOLE vzw


Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel