Belangrijk Arrest Hof van Cassatie i.v.m. scheidingsgrenzen en verjaring

Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel