Belangrijke wetswijziging inzake regelgeving ruimtelijke ordening

25 november 2015

NIEUWSBRIEF – RUIMTELIJKE ORDENING - FUNCTIEWIJZIGINGEN

Meester Joris Geens, advocaat, Senior Associate  bij GSJ-Advocaten Antwerpen maakt ons attent op een belangrijke wetswijziging inzake de regelgeving op de ruimtelijke ordening:

Geachte,

Louter ter informatie geef ik u mee dat afgelopen donderdag de besluiten zijn gepubliceerd die de vergunningsplicht voor functiewijzigingen aanpassen (lees uitbreiden). Meer functies dan vroeger dienen een vergunning te hebben (onder andere geen algemene vrijstelling meer voor functie gemeenschapsvoorziening en bepaalde functie zijn uit elkaar getrokken). Dit alles treedt in werking op 29 november 2015.

Volgens de Vlaamse overheid werd het volgende beoogd:

“Uitbreiding van de lijst van hoofdfuncties
Voortaan onderscheiden we 10 hoofdfuncties in plaats van de huidige zes. De huidige hoofdfunctie ‘handel, horeca, kantoorfunctie en diensten’ wordt opgesplitst in drie aparte hoofdfuncties: (1) detailhandel (2) dancing, restaurant en café; (3) kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen. Er komen twee nieuwe hoofdfuncties bij: (1) gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en (2) militaire functie.
Door deze wijziging worden meer functiewijzigingen vergunningsplichtig. Hier volgen enkele voorbeelden:

* Een kantoorruimte in gebruik nemen als handelspand of restaurant
* Het toekennen van een nieuwe functie aan militaire gebouwen
* Het onderbrengen van gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen in gebouwen met een andere hoofdfunctie.
Specifiek voor het inrichten van tijdelijke noodopvang asielzoekers, daklozen of burgers (maximaal 3 jaar) is er een vrijstelling van vergunningsplicht, onder strikte voorwaarden.
De bestaande vrijstelling voor tijdelijke functiewijzigingen (maximaal 90 dagen) blijft onverminderd gelden.
Uitbreiding van vergunbaarheid in zonevreemd gebied:
In zonevreemd gebied worden twee zaken vergunbaar die dat voorheen niet waren:

* de opvang van asielzoekers, daklozen of burgers wiens woning onbewoonbaar is
* tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen in een stedelijk gebied - onder strikte voorwaarden.” (www.ruimtelijkeordening.be)


Een gewaarschuwd man of vrouw is er twee waard!


Terug naar overzicht
Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel