CLGE - BOLE vzw - Aardbeving in Kroatië - Hulp aan de getroffen collega's

11 februari 2021

Beste collega's en vrienden,

 

We hebben allemaal gehoord over de aardbeving die in december 2020 Midden-Kroatië heeft geteisterd. Het zou gemakkelijk zijn om die ramp te vergeten, vanwege de vele andere gebeurtenissen en zorgen die ons allen bezighouden, en terecht. Verschillende collega's die in het getroffen gebied wonen en werken, hebben echter nog steeds te lijden.

De Kroatische kamer van landmeters heeft snel gereageerd door financiële bijstand te verlenen om in de onmiddellijke behoeften van onze collega's te voorzien. De Kamer is de schade aan het ramen, maar het is nu al duidelijk dat de verliezen hun vermogen om op te treden te boven gaan. Verzekeringsmaatschappijen betalen misschien helemaal niet of slechts gedeeltelijk, overheidsbijstand neemt veel tijd in beslag en zal en nooit alle verliezen dekken.

CLGE heeft het bijgevoegde verzoek om steun ontvangen en de Raad van Bestuur heeft unaniem besloten positief te reageren. Zij hebben een solidariteitsfonds opgericht dat uitsluitend zal worden gebruikt om de kosten in verband met deze en soortgelijke calamiteiten te dekken. De middelen zullen op transparante wijze worden gebruikt en alle uitgaven zullen worden gedocumenteerd.

BOLE vzw heeft op haar beurt besloten dit initiatief te steunen, onder meer door dit verzoek om steun aan alle leden te bezorgen.

Aarzel dus niet en vul het hiervoor aangemaakte formulier in. U kunt bijvoorbeeld de waarde van een paar jalons of grenspalen aanbieden of besluiten de inkomsten van bijvoorbeeld een halve werkdag te besteden. Het is aan u om te oordelen wat passend is.

Wanneer uw formulier is ingevuld en door het CLGE-team is verwerkt, sturen zij u de betalingsinstructies, inclusief IBAN, enz. Op verzoek en volgens uw instructies zal ook een ontvangstbewijs worden afgeleverd.

 

Indien gewenst wordt u als donor vermeld.

 

Het hoofddoel van onze actie is onze collega's te helpen hun activiteiten zo spoedig mogelijk te hervatten en hun arbeidsomstandigheden te verbeteren. Wij hopen dat wij de reputatie van België op het gebied van solidariteit en vrijgevigheid zullen waarmaken.

 

Een hoofdsponsor van CLGE, Leica Geosystems, heeft reeds toegezegd onze actie met materiaal te ondersteunen, en wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk!

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Jean-Yves Pirlot, Voorzitter BOLE vzw

 

Icon

Description automatically generated

Huis van de Landmeter-Expert

Noordstraat 76

1000 Brussel


Terug naar overzicht
Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel