COVID-19 : 2de golf

3 november 2020

Geachte leden,

Opnieuw staan we voor moeilijke tijden die ons moeten ons inspireren tot een solidaire houding.

We krijgen veel vragen over de huidige tweede golf.

BOLE vzw heeft uw lokale verenigingen al geadviseerd, die ongetwijfeld bepaalde elementen zullen doorgegeven.

De situatie evolueert en zal zich wellicht verder ontwikkelen. De beste houding is om de richtlijnen van de bevoegde autoriteiten strikt na te leven.

BOLE vzw is formeel geen bevoegde instantie, maar op basis van de beschikbare instructies moeten wij u informeren, en dit onder alle voorbehoud. De uiterste voorzichtigheid blijft geboden.

Een ministerieel besluit van 28 oktober, aangevuld met het ministerieel besluit van 1 november, stelt een relatief duidelijk kader vast voor wat wel en wat niet is toegestaan (in bijlage).

Als we deze teksten goed lezen, worden houders van een vrij beroep (paritaire commissie 366) beschouwd als behorend tot de sector van de essentiële diensten en mogen ze dus blijven werken. Zij zijn echter verplicht om zoveel mogelijk het systeem van telewerk toe te passen. Werken ze elders dan moet dit in overeenstemming met de regels van fysieke afstand zijn.

Concreet betekent dit dat landmeters-experten op dit moment volgens onze analyse "op hun werven en andere plaatsen van expertise" mogen gaan werken, omdat in dit geval telewerken onmogelijk is. Zij moeten echter wel alle nodige maatregelen nemen om een fysieke afstand te bewaren. Niet dringend werk moet worden uitgesteld. Activiteiten kunnen alleen worden overwogen voor zover ze kunnen worden uitgevoerd zonder contact met klanten/collega's.

Alle aanbevolen veiligheidsmaatregelen voor de gezondheid tijdens de eerste lock down blijven van kracht, inclusief het grondig wassen van de handen met zeep en/of het gebruik van hydro-alcoholische gel, het dragen van een mondmasker en de fysieke afstand.

Voor zover mogelijk werken landmeters-experten en hun collega’s dus van thuis. Als dit niet mogelijk is, mogen ze naar het kantoor gaan, maar ze mogen in geen geval klanten ontvangen. Zij werken achter gesloten deur, met inachtneming van de bovengenoemde gezondheidsmaatregelen met betrekking tot werknemers die niet kunnen telewerken.

In elk geval brengen de landmeters-experten hun klanten op de hoogte van de vereiste preventieve maatregelen en leiden ze hun medewerkers, wanneer het onmogelijk is dat ze van thuis werken.

Uit ons contact met het kabinet van onze voogdij minister blijkt dat hij onze analyse deelt. Onze contactpersoon zal proberen rekening te houden met het specifieke karakter van ons beroep, met name door relevante informatie te verstrekken via via de veelgestelde vragen (FAQ - Frequently Asked Questions).

Een paar voorbeelden:

  • Professionele verplaatsingen zijn toegestaan (pas op voor de avondklok 22:00 tot 06:00 uur in Wallonië en Brussel, en van middernacht tot 05:00 uur in Vlaanderen), tenzij uitdrukkelijk uitzondering.

  • Openluchtmissies zijn altijd toegestaan: topografische metingen, inplantingen, afbakeningen, enz.

  • Activiteiten binnenshuis: metingen, inventarisatie van de inrichting, taxatie van het onroerend goed, enz.

    • de instemming van de bewoner met de toegang tot het terrein,

    • gezondheidseisen m.b.t. professionele bezoeken (niet te verwarren met privébezoeken),

    • fysieke afstandsmaatregelen, het dragen van een mondmasker, het gebruik van hydroalcoholische gel, enz.

In geval van twijfel moet men zich onthouden en in ieder geval uitstellen wat kan wachten.

Via de UNPLIB en het SNI vestigen wij opnieuw de aandacht van de overheid op de specifieke kenmerken van de vrije beroepen, zodat deze, afhankelijk van de geleden schade, kunnen genieten van dezelfde faciliteiten als die voor houders van commerciële beroepen zijn vastgesteld.

Wij herinneren u aan de eerder gepubliceerde boodschap (https://www.obge-bole.be/nl/Informatie/Berichten/Coronavirus-vervolg-(rechtzetting).aspx) van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad. Let op: het bericht is op 19 maart verstuurd en een aantal aspecten zijn mogelijk al voorbijgestreefd. De algemene richtlijnen blijven echter geldig.

Meer dan ooit vragen wij u om de richtlijnen van de autoriteiten strikt op te volgen en te respecteren.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om ze te stellen en bel onze permanentie Tel: 02/219.62.81. Als niemand antwoordt, laat dan een bericht achter, we proberen permanent beschikbaar te zijn.

Bescherm uzelf en uw dierbaren. Volg de instructies zorgvuldig op, dag na dag, omdat ze kunnen veranderen.

We wensen u allen het beste toe!

Jean-Yves Pirlot
President BOLE vzw


Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel