COVID-19 : Compensatiepremie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

20 mei 2020
From: Cabinet de Barbara Trachte
Sent: mardi 19 mai 2020 21:52
To: OBGE asbl - BOLE vzw 

Geachte mevrouw, geachte heer,

U hebt ons enkele dagen geleden gecontacteerd over de premies die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan ondernemingen in moeilijkheden toekent in het licht van de maatregelen die de federale regering heeft genomen in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19. Wij nemen vandaag opnieuw contact met u op om u nieuws en verdere informatie te bezorgen.

De Brusselse regering heeft op 14 mei 2020 immers overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor de invoering van een compensatiepremie van 2.000 euro ter ondersteuning van zelfstandigen en ondernemingen met maximaal 5 VTE’s die een aanzienlijke daling van hun activiteit ondervinden zonder formeel verplicht te zijn hun activiteiten te staken.

Deze premie zal beschikbaar zijn voor ondernemingen en zelfstandigen met een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die niet de eenmalige premie van 4.000 euro of enige andere premie die in het kader van COVID-19 is uitgekeerd, hebben genoten. Per onderneming zal slechts één premie kunnen worden aangevraagd.

Om in aanmerking te komen voor deze premie, moet u aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  • ofwel het volledige overbruggingsrecht hebben ontvangen voor de maanden maart of april voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijk persoon en voor vennootschappen waarvan de zaakvoerder zelfstandige is;
  • ofwel een meerderheid van uw werknemers door COVID-19 tijdelijk werkloos hebben gesteld voor ondernemingen waarvan de zaakvoerder geen zelfstandige is en voor verenigingen waarvan het maatschappelijk doel van economische of commerciële aard is en die niet voor meer dan 50% door de overheid worden gefinancierd.
De premieaanvraag zal begin juni kunnen worden ingediend. Net als bij de premie van 4.000 euro zal alles in het werk worden gesteld om de administratieve procedures zo eenvoudig mogelijk te houden en de betaling zo snel mogelijk uit te voeren. Wij raden u aan om u nu al in te schrijven op de website van de dienst 1819 om geïnformeerd te worden over de exacte datum waarop het formulier beschikbaar zal zijn op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid. Op die manier zult u ook kunnen vernemen welke documenten u bij uw premieaanvraag moet voegen.

Wij hopen dat u voldoet aan de voorwaarden om de premie te kunnen genieten en dat deze u kan helpen het hoofd te bieden aan de moeilijkheden die u ondervindt.

Daarnaast is er een pool voor noodbegeleiding voor de Brusselse ondernemingen opgericht. Deze pool brengt verschillende actoren samen zoals hub.brussels, het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden van BECI, de Lokale Economieloketten, de Agentschappen voor Eigen Tewerkstelling en finance&invest.brussels. Een honderdtal consultants, onder wie advocaten, boekhouders en coaches, staat tot uw beschikking om u te helpen met uw eventuele vragen. Voor meer informatie kunt u ook bellen naar 1819.

Wij zijn ons ervan bewust dat u zich in een uiterst moeilijke situatie bevindt en dat de onzekerheid van de gezondheidssituatie uw angsten niet zal verminderen. Wij doen alles wat mogelijk is binnen de grenzen van onze bevoegdheden en middelen om u te helpen en te begeleiden in deze fase, die naar wij hopen zo kort mogelijk zal zijn.


Hoogachtend,
 
Cabinet de Barbara Trachte


De : Jean-Yves Pirlot <OBGE asbl - BOLE vzw>
Envoyé : mardi 7 avril 2020 17:17
À : Cabinet de Barbara Trachte


Mw. de Minister,
Geachte Mw. Trachte,

We hebben zojuist een enquête uitgevoerd bij 40.000 beoefenaars van vrije beroepen, waaronder een duizendtal landmeters-experten.

Na analyse van de resultaten met betrekking tot ons beroep is het duidelijk dat onze leden zwaar worden getroffen door de crisis en hoe langer deze duurt, hoe erger dit wordt.

Twee derde van de landmeters-experten die hun winstderving kunnen kwantificeren, hebben 60% of meer van hun omzet verloren.

Dit is dus een belangrijk probleem voor ons beroep en het overbruggingsrecht biedt slechts een zeer gedeeltelijk antwoord op de problemen die onze leden ondervinden.

Zoals u weet, wordt in Vlaanderen een premie toegekend aan zelfstandigen, zoals dat ook het geval is voor bedrijven.

Wij vinden het essentieel dat er op Brussels niveau vergelijkbare maatregelen worden genomen. Waarom zouden de vrije beroepen in de kou worden gelaten?

Wij zouden het op prijs stellen als u ons verzoek zou kunnen analyseren en, indien nodig, zou willen overleggen met uw collega’s van de Regering.

In afwachting op uw antwoord verblijven wij met de meest hoogachting,

Jean-Yves Pirlot
Voorzitter BOLE vzw
Voorzitter BUL
www.obge-bole.be

Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel