Coronavirus vervolg (rechtzetting)

26 maart 2020

Geachte Leden,


Bij deze willen we u een rechtzetting sturen t.o.v. ons laatste bericht.
De Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad heeft wel degelijk reeds een aantal richtlijnen uitgestuurd.

Volgens onze informatie was er geen coördinatie met de Franstalige Kamer van de Federale Raad en heeft deze nog geen richtlijnen laten geworden.
Met zijn initiatief komt de Nederlandstalige Kamer dus tegemoet aan de verzuchtingen van een groot aantal onder ons.

Het uitblijven van coördinatie is jammer en is een les voor de toekomst. Het lijkt ons aangewezen voor dergelijk belangrijke vragen een onderling overleg te plegen, in geval van nood met hoge spoed.

We hernemen het bericht van de Nederlandstalige Kamer hierna (voornamelijk voor onze Franstalige collega’s). Opgelet, het bericht werd op 19 maart verstuurd en een aantal aspecten zijn wellicht al achterhaald.

Meer dan ooit vragen we u de richtlijnen van de overheid strikt op te volgen en na te leven. (Zie MB in bijlage).

Indien u vragen heeft, aarzel niet ze te stellen en bel naar onze permanentie Tel. : 02/219.62.81. Neemt niemand op, laat dan aub een bericht achter, we trachten permanent beschikbaar te zijn.

Verzorg u en uw naasten!

Mvg,

Jean-Yves Pirlot
Voorzitter BOLE vzw


Onderwerp: Uitoefening van landmetersactiviteiten en Covid 19
Datum: Thu, 19 Mar 2020 15:20:18 +0000
Van: Line Fontenier (FOD Economie - SPF Economie) <Line.Fontenier@economie.fgov.be>
Aan: Shmb &Lanexp (FOD Economie - SPF Economie) <LANEXP@economie.fgov.be>


Geachte mevrouw,
Geachte heer,

De Nederlandstalige kamer van de federale raad van landmeters-experten ontvangt veel vragen betreffende de uitoefening van landmetersactiviteiten en het coronavirus Covid-19.
De federale raad adviseert om u strikt aan de richtlijnen van de overheid te houden. De prioriteit is immers om het veilig te houden voor uzelf en uw naasten.
Hierbij een antwoord op veel gestelde vragen

Mag een medewerker nog op kantoor werken?

Thuiswerk is verplicht bij alle niet-essentiële bedrijven, ongeacht de grootte, voor alle functies waar dat mogelijk is.
Voor functies waar het niet mogelijk is, moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze de social distancing (minimaal 1,5m afstand) kunnen garanderen. Deze regel geldt ook voor vervoer georganiseerd door de werkgever. Kan je als niet-essentieel bedrijf niet aan deze regels voldoen, dan moet je verplicht sluiten.

Mogen opmetingen nog uitgevoerd worden?

Bouwwerven en opmeetwerk buiten kunnen blijven plaatsvinden, mits bijkomende maatregelen gerespecteerd worden (social distancing ten allen tijde garanderen!)

Het inzetten van meetploegen wordt afgeraden: u organiseert zich om apart te rijden en alleen te meten (bv one-man, gps metingen,…)

Vastgoedactiviteiten - notariaat

Vastgoedkantoren zijn verplicht te sluiten.

Advocaten en notarissen mogen open blijven, maar moeten maatregelen nemen (zoveel mogelijk op afstand overleggen met cliënteel, voldoende afstand tussen cliënten die op afspraak komen).

Beperking werkzaamheden opzoekingen

Bepaalde werken zullen door de landmeter-expert moeten worden opgeschort tot wanneer hij zijn taak volgens de regels van goed vakmanschap kan afronden.

Wanneer opzoekingswerk buiten het kantoor de social distancing (minimaal 1,5m afstand) niet kan garanderen, zullen deze plaatsen (gemeenten, kadaster, hypotheken e.d.) verplicht gesloten blijven (digitale aanvragen blijven echter wel tot de mogelijkheid behoren).

Permanente vorming

De Federale Raad overweegt pro rata temporis het aantal verplichte uren permanente vorming 2020 te herzien.


Steunmaatregelen - hinderpremie

Er worden steunmaatregelen en/of hinderpremies voorzien.
Zie : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

De federale regering zal bijkomende fiscale maatregelen nemen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers.

  • Uitstel voor het indienen van de aangiften in de Vennootschapsbelasting, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

  • Uitstel geven voor het indienen van de btw-aangiften

  • Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

  • Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

U vindt een overzicht van de bestaande en nieuwe fiscale steunmaatregelen op https://www.unizo.be/fiscale-steunmaatregelen-tijden-van-corona-0

Hoogachtend,

De griffie van de federale raad,
Veerle Bossuyt

Bijlage : 23_2 MB


Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel