Coronavirus vervolg

25 maart 2020

Beste leden,


We houden er de moed in en blijven solidair!

De tijden zijn moeilijk en het is niet zeker dat ze snel beter zullen worden. We hopen dat de maatregelen van de autoriteiten de verliezen beperken en de pandemie beteugelen.

BOLE vzw heeft het recht niet u op te leggen wat u wel en niet meer mag doen. Zoals eerder aangekondigd, nodigen wij u uit om de instructies die ons door de bevoegde autoriteiten worden gegeven, nauwgezet te na te leven. U kan steeds het MB van 23 maart 2020 (tot intrekking van de het MB van 18 maart 2020) in bijlage lezen, zodat u er zeker van kunt zijn dat u juist handelt. De vrije beroepen (Paritair Comité 336) worden genoemd onder de aanbieders van essentiële diensten.
Dit wordt bevestigd door de site https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

“Mogen landmeters blijven werken?
Noodzakelijke werkzaamheden mogen blijven doorgaan, niet-noodzakelijke niet.”

De hamvraag is te weten te komen wat juist noodzakelijk is en wat niet. Het BIV, autoriteit ter zake voor vastgoedmakelaars, heeft gedragsregels vervaardigd. Op ons niveau, zwijgen de Federale Raden. Zelfs indien ze niet bevoegd zouden zijn, zou hun standpunt waarschijnlijk positief worden onthaald door onze gemeenschap.

In ieder geval verplicht onze burgerzin ons alle voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat onze activiteiten geen vector vormen voor de verspreiding van het virus. Aan de andere kant moeten we proberen om in de mate van het mogelijke actief te blijven, zodat de economische crisis geen ernstigere gevolgen heeft dan de gezondheidscrisis.

BOLE vzw is op de bres gesprongen, samen met de UNPLIB en het NZS om ervoor te zorgen dat de landmeters-experten niet worden vergeten in deze crisis.
Zie een samenvatting van wat er is bereikt aan het einde van deze e-mail.
Volgens de informatie van Bernard Jacquemin, voorzitter van de UNPLIB, hebben de landmeters-experten die minimaal 7 dagen achter elkaar stoppen (inclusief WE), toegang tot het overbruggingsrecht voor deze maanden maart en april. Deze regel wordt ook toegepast op zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks inkomen van 13.993,77 euro of meer.

Tot slot nodigen we uit tot collegialiteit en wederzijds respect. Sommige collega's verheffen hun stem omdat anderen doorgaan met activiteiten die ze hebben besloten te stoppen... Proberen sommige collega's marktaandelen over te nemen die door anderen zijn opgegeven? We moeten alles in het werk stellen om te voorkomen dat we in deze extremen terechtkomen.

Vandaar de inleiding, meteen ook als besluit: We houden er de moed in en blijven solidair!


Mvg,

Jean-Yves Pirlot
Président OBGE asbl

Op federaal niveau:

1. Uitstel van de betaling van sociale bijdragen (en regularisatiebijdragen) voor de eerste 2 kwartalen van 2020. Het 1ste kwartaal 2020 moet worden betaald vóór 31 maart 2021 en het 2de kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021. Mogelijke verzoeken vóór 15 juni 2020. Mogelijkheid tot terugtrekking voor zelfstandigen in ernstige financiële moeilijkheden.

2. Overbruggingsrecht: De zelfstandige, de helper of de meewerkende echtgenoot moet 1.614,10 €/maand ontvangen indien hij/zij een gezin ten laste heeft (kind(eren) ten laste) en 1.291,69 €/maand indien hij/zij geen gezin ten laste heeft. De formulieren zijn verkrijgbaar bij de sociale verzekeringsfondsen. Dit bedrag is netto (belast als vervangingsinkomen en niet inbegrepen in de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen).

3. Uitstel van BTW-betaling :

Met betrekking tot de wettelijke termijn voor het indienen van BTW-aangiftes:

- Uitstel van de termijn voor het indienen van BTW-aangiften :

  • Verklaring met betrekking tot februari 2020, uiterste datum uitgesteld tot 6 april 2020 ;

  • Verklaring betreffende maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020;

  • Verklaring met betrekking tot het eerste kwartaal van 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020;

Wat betreft de betaling van belastingen en belastingschulden:

- Uitstel van de termijn voor de betaling van de BTW :

  • Btw met betrekking tot de maandelijkse aangifte van februari 2020, uiterste datum uitgesteld tot 20 mei 2020;

  • Btw met betrekking tot de maandelijkse aangifte van maart 2020, uiterste datum uitgesteld tot 20 juni 2020;

  • Btw met betrekking tot de kwartaalaangifte, termijn verlengd tot 20 juni 2020;

- Uitstel van de termijn voor de betaling van de roerende voorheffing:

  • Bronbelasting met betrekking tot de maandelijkse aangifte van februari 2020, termijn uitgesteld tot 13 mei 2020;

  • De roerende voorheffing met betrekking tot de maandelijkse aangifte van maart 2020, termijn uitgesteld tot 15 juni 2020;

  • De roerende voorheffing met betrekking tot de kwartaalaangifte, termijn verlengd tot 15 juni 2020;

- Er wordt automatisch een extra termijn van twee maanden toegekend, naast de normale termijn, voor de betaling van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de vennootschapsbelasting en de belasting voor niet-inwoners.

Deze maatregel is van toepassing op de belastingaangifte voor het belastingjaar 2019, vastgesteld vanaf 12 maart 2020.

4. Het uitstel van professionele kredieten, voor de maanden getroffen door de coronaviruscrisis. Zaterdagavond is er een principeakkoord bereikt tussen de financiële sector en de federale overheid om de economische gevolgen van de coronaviruscrisis op te vangen. Het akkoord voorziet in het uitstel, zonder kosten, van alle terugbetalingen van leningen voor levensvatbare niet-financiële vennootschappen en zelfstandigen tot 30 september (dit moet nog worden gevalideerd en gestructureerd, maar er is in principe al besloten). De zelfstandige of de onderneming moet vóór de crisis levensvatbaar zijn geweest.

5. Voor houders van vrije beroepen die afhankelijke werknemers in loondienst hebben: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.

6. Betalingsplan voor de personen- en vennootschapsbelasting.

7. Verlaging van de voorschotten voor zelfstandigen. In dit specifieke geval is het al aan de zelfstandige om zijn of haar honorarium te bepalen.

Unplib werkt nu aan de subsidiemogelijkheden op het niveau van de Waalse en Brusselse compensatiefondsen.

Uw organisatie zal niet nalaten u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, die van de ene op de andere dag kunnen veranderen.


Met vriendelijke groet,

Bernard Jacquemin
President Unplib

Bijlage : 23_2 MB


Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel