De Vlaamse landmeters-experten kondigen aan: Het kwaliteits-charter voor schattingsverslagen

27 maart 2015
Dankzij een gedreven samenwerking tussen de NKKCLE en BOLE vzw kwam het kwaliteits-charter voor schattingsverslagen tot stand. Dit charter legt een aantal minimumeisen op, waaraan een schattingsverslag inzake onroerende goederen moet voldoen en wie dergelijke verslagen kan opmaken. Daarenboven voorziet het charter in controleorganen.

De landmeter-expert is sinds mensenheugenis de vakman die op een onafhankelijke en onpartijdige wijze dergelijke expertises verricht. Door zijn beëdiging draagt hij de totale verantwoordelijkheid voor zijn verslag ten aanzien van zijn cliënt en derden.

Om deze redenen wil dan ook de Vlaamse Belastingdienst beroep doen op de landmeters-experten die dit kwaliteits-charter ondertekenen inzake erfbelasting (als vervanging voor de voormalige voorafgaande schattingen).

De bevoegde minister en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) hebben finaal hun goedkeuring gegeven voor de toepassing van het kwaliteits-charter.

Over de concrete afspraken hoe u dergelijk verslag moet opmaken, hoe u het charter kan ondertekenen en de bijhorende opleidingen zal u op de hoogte gehouden worden via uw beroepsverenigingen.

We zijn ervan overtuigd dat hiermee een nieuwe en vooral belangrijke stap vooruit gezet zal worden bij de uitoefening van het beroep van landmeter-expert.

Dit bericht komt namens de gezamenlijke werkgroep ‘opstellen kwaliteits-charter’ van de NKKCLE en BOLE vzw.

Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel