Exitplan : Nieuwe maatregels en aanbevelingen

3 mei 2020
Geachte leden,

[In een ander bericht informeren wij u over ons contact met AAPD over de toegang tot de archieven].

Met de stapsgewijze exit strategie staan er nieuwe maatregelen op stapel.

Ten eerste moet worden benadrukt dat er op 4 mei niets verandert voor landmeters-experten.

Ook al is de werking van vele kantoren fors gedaald, onze activiteiten worden als essentieel beschouwd en werden dan ook nooit bij wet onderbroken (onze voorgaande adviezen zijn online beschikbaar).

Laat ons verder de wettelijke voorschriften en ons gezond verstand volgen.

Op verzoek van minister Ducarme verzamelt de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO's de sectorale richtlijnen. We wachten op mogelijke richtlijnen van de Federale Raad.
Voorlopig blijven de aanbevelingen van de Federale Raad van 18 maart een goede leidraad. Het advies van de HRZKMO is nuttig, vooral op pagina 5. De gids kan een inspiratiebron zijn, vooral voor grotere structuren.

Kortom, de landmeter-expert kan alle zogenaamde "noodzakelijke" opdrachten blijven uitvoeren, met inachtneming van de onderstaande regels.

Zodra de volgende fase begint, als alles goed gaat vanaf 11 mei, kunnen verdere contacten met particuliere klanten worden hervat, steeds volgens onderstaande regels.

In afwachting van mogelijke sectorspecifieke maatregelen stellen wij de volgende aanbevelingen voor.
Basisregels, zowel binnen als buiten (indien de regels inzake afstand niet kunnen worden nageleefd)
Draag een masker (neus & mond tot onder de kin), draag handschoenen / gebruik hydroalcoholische oplossingen, afstand van 1,50 m.
Maak in ieder geval duidelijke afspraken met de opdrachtgevers en/of bewoners/uitbaters.

Aanvullende regels voor binnen-activiteiten in leegstaande gebouwen
Bij afwezigheid van de betrokken partijen vindt het bezoek alleen plaats of, in voorkomend geval, met de landmeter-expert van de andere partij.

Aanvullende regels voor binnen-activiteiten in bezette gebouwen
De bewoner geeft toegang, en wordt uitgenodigd om tijdelijk het pand te verlaten. Indien nodig kan hij in het pand verblijven, maar dan wel in een specifiek lokaal. In dit geval herinnert de landmeter-expert aan de veiligheidsregels. De bewoner(s) wordt/worden uitgenodigd om ook een mondmasker te dragen (indien nodig voorziet de landmeter-expert hen van een nieuw mondmasker). Het onderling kruisen, vooral bij het verplaatsen tussen lokalen, wordt vermeden.

Ter herinnering, hernemen we hierna een aantal opdrachten van de landmeters-experten, op een niet-exhaustieve wijze:

 • Afpalingen, topografie in de ruime zin van het woord:
  Topografische opmetingen, uitzetten, aanleg- en wegeniswerken, oppervlaktemetingen, afpalingen, etc.

 • Vastgoed expertise:
  Het gaat, in dit geval, voornamelijk over bezoeken van gebouwen voor:
  - het meten van de interne en externe oppervlakken van een gebouw (appartementen, huizen, mandeligheden en andere constructies);
  - de waardbepaling van een onroerend goed, met name in het kader van de toekenning van een hypothecaire lening ;
  - het opmaken van een plaatsbeschrijving aan het begin of het einde van een huurovereenkomst;
  - het opstellen van een plaatsbeschrijving van gebouwen, met name wat betreft de schadebepaling;
  - het opstellen van een beschrijvende staat in het kader van de voorlopige/definitieve oplevering van gebouwen.
Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel