FOD Economie - Focus van het Kmo-observatorium

19 december 2014
Mevrouw, Mijnheer,

Het Kmo-observatorium heeft een nieuwe publicatie ontwikkeld voor de zelfstandigen en de kmo’s: Focus van het Kmo-observatorium.

Het nieuwe blad snijdt thema’s aan die de kmo’s en de zelfstandigen direct aanbelangen in een begrijpelijke en voor iedereen toegankelijke taal. 

Focus verschijnt drie maal per jaar en alleen elektronisch. Er komen thema's aan bod zoals de demografie van de ondernemingen, financiering van de kmo’s, werkgelegenheid, gegevens over bepaalde sectoren zoals die van de kleinhandel.

In het eerste nummer staan 3 artikels. Het eerste gaat over het aantal oprichtingen en stopzettingen van ondernemingen in de periode 2011 tot het 1e trimester van 2014. In het tweede artikel wordt het thema van de financiering van de kmo’s behandeld en de derde bijdrage geeft een stand van zaken van de zelfbedieningswinkels in de voeding (hyper- en supermarkten en superettes) in de periode 2005-2013.

Focus kan gelezen en gedownload worden op de site van de FOD Economie:
http://economie.fgov.be/nl/fod/structuur/Observatoria/kmo-observatorium/

Voor meer informatie over dit nieuwe blad kunt u terecht bij het Kmo-observatorium:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Kmo-observatorium

North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 65 80
E-mail: kmo-observatorium@economie.fgov.be

Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel