Het OCMW van de Stad Brussel zoekt: Landmeter-Expert - Stedenbouwkundige (M/V)

28 maart 2015

Het OCMW van (de Stad) Brussel, grote Brusselse openbare instelling, erkend om zijn dynamisch interventiebeleid, gericht op het beantwoorden aan de noden van de meest behoeftigen en die meer dan 2.500 mensen tewerkstelt, zoekt, voor onmiddellijke indiensttreding :

Landmeter-expert – Stedenbouwkundige (M/V)
belast met de valorisatie en het beheer van zijn onbebouwd of bebouwd (buitengewoon) patrimonium

Meer informatie vindt u hier:
Landmeter-Expert Stedenbouwkundige OCMW Brussel

Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel