Hoe reageren op de huidige crisis

18 maart 2020

Beste Collega’s,Wat we momenteel meemaken is moeilijk en dit moet ons meer dan ooit inspireren tot een solidaire houding.

We krijgen veel vragen over de huidige crisis.
BOLE vzw heeft uw lokale verenigingen al geadviseerd, die ongetwijfeld bepaalde elementen hebben doorgegeven.
De situatie verandert permanent en het beste is om de richtlijnen van de relevante autoriteiten strikt na te leven.

BOLE vzw is geen bevoegde instantie en adviseert u enkel en alleen en onder voorbehoud, op basis van informatie die via verschillende kanalen wordt verkregen.
De uiterste voorzichtigheid is geboden.

Een ministerieel besluit van 18 maart stelt een relatief duidelijk kader vast voor wat kan en wat van belang is.
Als we deze tekst correct lezen, worden de houders van een vrij beroep beschouwd als essentiële diensten en kunnen ze dus blijven werken. Zij zijn echter verplicht om het systeem van telewerken thuis en de regels inzake sociale afstand zoveel mogelijk toe te passen.


Concreet denken wij dat LE op dit moment "on site" kunnen gaan werken, gezien telewerken in dit geval onmogelijk is. Zij moeten echter alle nodige maatregelen nemen om de sociale afstand te bewaren.

Activiteiten kunnen alleen worden overwogen als ze zonder contact met klanten/collega's kunnen worden uitgevoerd.

Bovendien moeten alle relevante veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, inclusief het grondig wassen van de handen met zeep.


Een paar voorbeelden hiervan zijn de volgende:

  • Externe en interne metingen uitvoeren: ja, op voorwaarde dat de minimumafstanden en de hygiënevoorschriften in acht worden genomen;

  • Om zich met de auto te verplaatsen in een team: nee, als het voertuig niet toelaat om op afstand te blijven;

  • Om een expertise te maken, een plaatsbeschrijving: ja, als de activiteit niet kan worden uitgesteld en als de bovenstaande afstanden en regels kunnen worden gerespecteerd.In geval van twijfel moet men zich onthouden en in ieder geval uitstellen wat kan worden uitgesteld.

U moet ook contact opnemen met uw accountant om te weten te komen wat u moet doen om te kunnen profiteren van de huidige steun.

Via de UNPLIB en het NSZ vestigen wij de aandacht van de overheid op de specifieke kenmerken van de vrije beroepen, zodat deze, afhankelijk van de geleden schade, kunnen profiteren van dezelfde faciliteiten als die die voor houders van commerciële beroepen zijn ingesteld.

Bescherm u en degenen die u dierbaar zijn. Volg het nieuws nauwlettend, de regels kunnen permanent veranderen.

Het moge u goed gaan!


Mvg,

Jean-Yves Pirlot
Voorzitter BOLE vzw

Bijlage : 200318_Corona


Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel