Jaarlijkse bijdrage betaald aan de Federale Raad nu aftrekbare beroepsonkost

23 oktober 2015
De circulaire AAFisc nr. 39/2014 (Ci.RH.241/633.255) van 13.10.2014 bespreekt het fiscaal statuut van de jaarlijkse bijdragen die accountants en belastingconsulenten, die hun activiteit effectief uitoefenen in de zin van de artikelen 34 en 38 van de wet van 22.04.1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, betalen aan het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Deze nieuwe circulaire heeft tot doel de door voormelde circulaire toegestane regeling uit te breiden tot de bijdragen betaald door titularissen van andere beroepen, aan het Instituut of de Orde waarbij zij zijn aangesloten, wanneer deze betalingen gebeuren in een situatie gelijkaardig aan die van de accountants en belastingconsulenten.

Meer informatie vindt u hier

Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel