Lidgeld rechtstreekse leden: 2015

23 januari 2015

Onze Algemene Vergadering, gehouden op 13 december ll. in het Huis van de Landmeter-Expert, heeft beslist het basislidgeld voor het eerst sinds de oprichting van BOLE vzw te verhogen en te indexeren. De verhoging is voornamelijk te wijten aan een groot project rond de toegang tot overheidsinformatie (kadaster, vergelijkingspunten) waarvoor bijkomende middelen nodig zijn. Rechtstreekse leden betalen in 2015 €140. We verzoeken onze directe leden dan ook vriendelijk om dit bedrag vandaag, of ten laatste voor 16 februari over te schrijven op volgende rekening: IBAN: BE03 7380 3144 3984, BIC: KREDBEBB

Gelieve ook uw voornaam, naam, LAN nummer (indien beschikbaar) en «2015» te vermelden bij de overschrijving.

De Algemene Vergadering heeft ook beslist om de administratiekosten voor nieuwe leden en leden met achterstallige betalingen ongewijzigd te behouden op €60. Het blijft dus erg belangrijk om uw lidgeld zonder vertraging te betalen.

Tot slot, willen wij u aanraden u bij een van onze lokale verenigingen aan te sluiten die actief is in uw regio. Dit geeft u immers tal van bijkomende voordelen en bovendien kunnen uw mening en ideeën makkelijker tot in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur doordringen. In voorkomend geval dient u uw lidgeld niet aan de BOLE vzw te storten maar wel bij de lokale vereniging. Dit lidgeld maakt immers deel uit van het lokale lidgeld en de lokale vereniging stort dit bedrag door. Breng ons dan wel op de hoogte van uw intenties.


Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel