Nieuwe Administrateur-Generaal van AAPD

5 december 2013

Jarenlang steunde BOLE vzw en voordien BUL en NVLE dit initiatief van AAPD, nu is het werkelijkheid. Wij danken al degenen die zich daarvoor hebben ingezet, in het bijzonder de heren De Brone en Herman. We wensen Wouter Deryck, opvolger van de heer De Brone aan het hoofd van AAPD veel succes.

Een eerste werkdag als Administrateur-Generaal op de dag van het verschijnen van Pre-Cad in het staatsblad is een goed omen!

 

De heer Deryck bevestigde reeds dat hij van plan was de goede samenwerking met de landmeters-experten verder te zetten.

Hij is op de hoogte van onze belangrijke problemen omtrent de toegang tot de Patrimonium Documentatie (vereenvoudigde legger en vergelijkingspunten).

We volgen dit dossier verder voor u op.

 

Voor de RvB, Jean-Yves Pirlot, voorzitter


Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel