Nieuwe website Federale Raad van landmeters-experten!

25 februari 2018
Opgelet: De Federale Raad heeft vanaf dit jaar een nieuwe website.

U kan hen bereiken via deze link.

Griffie van de Federale Raad van landmeters-experten

North Gate, 4e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

E-mail: lanexp@economie.fgov.be

Tel.: +32 2 277 78 38
Fax: +32 2 277 98 83

Terug naar overzicht
Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel