Observatiecentrum van de Huurprijzen - Enquête 2011

20 november 2012

De jaarlijkse enquête « Observatiecentrum van de Huurprijzen » - jaar 2011 - wordt door het Observatiecentrum voor de Huisvesting, dat bij de BGHM is ondergebracht, gepubliceerd en is beschikbaar op de website van de BGHM (www.bghm.irisnet.be).

Zoals gezegd vindt de enquête elk jaar plaats en is deze bedoeld om te peilen naar de evolutie van het Brusselse private huurwoningenbestand en om als hulp te worden gebruikt bij de besluitvorming betreffende de materies ter zake.

De enquête sloeg in 2011 terug op een steekproef van 3.138 huurprijzen die Brusselse huurders in dat jaar werkelijk betaalden voor hun als hoofdverblijfplaats gebruikte woning op de privémarkt.

De enquête vond tussen 1 mei en 15 november 2011 plaats.

De vragenlijst heeft betrekking op de huurprijs van de woning en op de intrinsieke kenmerken ervan (type, grootte, comfortniveau …), alsook op de huurder en zijn sociaal-demografische kenmerken (zijn relatie tot de woning, zijn mobiliteit …).

Bovendien werd er in 2011 specifieke aandacht besteed aan de sociale verhuurkantoren, die op de privéhuurmarkt als bemiddelaar optreden. Het doel hiervan is tot een vergelijkende analyse te komen tussen de woningen die door deze bemiddelaar worden beheerd en de woningen die op de « klassieke » manier op de privémarkt worden verhuurd.

Tot slot geeft de enquête « Observatiecentrum van de Huurprijzen » aan het eind een overzicht met fiches waarin de situatie van de huurmarkt in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt beschreven.

 

Het Observatiecentrum van de Huurprijzen downloadt u gratis op de website van de BGHM :
http://www.slrb.irisnet.be/documentatie/observatoire-regional-du-logement/observatiecentrum-van-de-huurprijzen-2011/view


Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel