Overlijdensbericht Roland Van De Velde

29 januari 2015
 
 


Overlijdensbericht Roland Van De Velde.

Wij vernemen zopas het spijtige overlijden van de heer Roland Van de Velde, gewezen voorzitter van onze landmetersvereniging NVLE.

Via deze weg wil ik als voorzitter van NVLE, in naam van ons bestuur en leden van onze vereniging NVLE,  mijn oprechte deelneming betuigen aan mevrouw Van de Velde, haar kinderen en kleinkinderen.

Roland werd geboren op 7 juli 1948 te Ixelles en overleed op 13 januari 2015. Hij werd begraven op 19 januari te Jambes. Een te vroeg overlijden.

Roland was voorzitter van NVLE in de periode 1991 tot 1999.
De jaren 90 waren woelige jaren voor onze vereniging.

Onder het voorzitterschap van Roland, in die periode de eerste man op de barricaden ten voordele van ons landmetersberoep,  was er de voortdurende strijd ter bescherming van ons landmetersberoep.
Het was ook Roland die de bezieler was van het type bachelor-landmeter.

Roland Van de Velde was een harde onderhandelaar, maar kon ook zijn bestuur overtuigen van de noodzaak van vele procedures ter bescherming en verbetering van ons beroep.

Het voorzitterschap van Roland is op die wijze niet onopgemerkt voorbij gegaan en ik vind het dan ook bijzonder gepast om hem via deze weg ons laatste respect te betuigen.

Kris Taelman
Voorzitter NVLE.
Kruishoutem, 28.01.2015

Geachte leden,

Ik had het voorrecht om sinds 1995 goed in te schatten hoezeer Roland Van de Velde beschikbaar, oprecht, toegewijd was, gevoelig voor de menselijke waarden en het onrecht et vastberaden om zich niet neer te leggen bij het talmen en de vooroordelen van instellingen van allerlei slag.
Zo was het in het bijzonder in het landmeter-dossier waarin hij de aandacht van eenieder vestigde op de noodzaak om enerzijds niet zomaar lukraak confraters uit te sluiten en anderzijds aandacht te besteden aan de vorming van de nieuwe generatie.
Tijdens zijn voorzitterschap waren alle acties van de vzw NVLE van een bijzonder nut ; het zal me altijd bijblijven hoe bijzonder veel Roland heeft verwezenlijkt voor de verdediging van het beroep, en hierbij zorg droeg om de raadsman er steeds keurig bij te betrekken.

Vande Casteele, Philippe – Avocat – 29 janvier 2015Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel