Parameter P: 2015

23 januari 2015

Om het jaar 2015 goed te beginnen lijkt het ons ook belangrijk u over de nieuwe Parameter P te berichten. Deze is recentelijk door de verantwoordelijke instanties van de BOLE vzw goedgekeurd.

Ter herinnering, u weet dat de Europese wetgeving het gebruik van minimum erelonen strikt verbiedt. BOLE vzw raadt u dan ook aan voor uw erelonen nooit te verwijzen naar de voormalige erelonen. In geval van geschillen wordt er altijd gekeken of er wel een onderhandeling en een akkoord is geweest over dit aspect van de opdracht. Men moet dus altijd de gebruikte erelonen expliciet vermelden en niet louter refereren naar een theoretische referentie.

Dit neemt niet weg dat het nuttig is te weten hoe de parameter P evolueert, zeker als het erom gaat globale rendabiliteitsoverwegingen te voeren en dergelijke.

Zie: Barema's NVLE - BUL

Daarom heeft de commissie erelonen ook dit jaar voor u gewerkt. We danken hen dan ook voor hun inzet.

De Raad van Bestuur van de BOLE vzw heeft voorgesteld de parameter P voor 2015 op P = 1,350 vast te leggen. Dit werd door de Algemene Vergadering bekrachtigd.

Ter herinnering, de vorige Parameters P:

01/01/2003 = 1.014
01/01/2004 = 1.0364
01/01/2005 = 1.074
01/01/2006 = 1.111
01/01/2007 = 1.152
01/01/2008 = 1.185
01/01/2009 = 1.228
01/01/2010 = 1.203
01/01/2011 = 1.250
01/01/2011 = 1.290
01/01/2012 = 1.290
01/01/2013 = 1.310
01/01/2014 = 1.343

P wordt normaliter tot 2 cijfers na de komma afgerond.

Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel