Permanente vorming in 2020 = 10 uur

2 september 2020
Hieronder kopie van het bericht van de Federale Raad : "Permanente Vorming = 10 uur in 2020"


Mevrouw, Meneer,

Wegens de maatregelen betreffende de COVID-19 pandemie heeft de federale raad van landmeters-experten beslist om de deontologische verplichting tot het volgen van 20 uur permanente vorming uitzonderlijk, voor het jaar 2020, te verminderen tot 10 uur.

De toelating om een overschot aan opleidingsuren over te dragen naar het volgende kalenderjaar met een maximum van 20 uur blijft behouden.

Met vriendelijke groeten,
 
Birger Van Pamel
Algemene Directie KMO-Beleid
Administratief Assistent

Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel