Stad Gent zoekt een landmeter-expert

28 november 2021

Wil u graag opdrachten uitvoeren voor Stad Gent? Dan is dit uw kans! We zijn op zoek naar een persoon of organisatie die ons kan helpen bij het schatten van ons divers patrimonium, van landbouwgronden tot woonhuizen, multifunctionele goederen tot monumenten,…

Via deze e-tendering link kan u de volledige tekst van het bestek, met alle lasten en voorwaarden, terugvinden: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/5213/HZ/2021

Opgelet, in het bestek dat de stad Gent lanceerde tot het aanzoeken van een nieuwe schatter is een fout geslopen in het 2de selectiecriterium. De tekst moet luiden: "De opgave van de samenstelling van het kantoor waaruit blijkt dat of de zaakvoerder of een personeelslid een beëdigd landmeter-expert is en ernaast ook nog 1 andere landmeter-expert, of architect, of bouwkundig ingenieur of geoloog tewerkgesteld is, in functie van de continuïteit van de dienstverlening.” Dit werd ook via e-tendering aangepast.


De inschrijvingstermijn werd hierdoor verlengd tot maandag 10 januari.


Terug naar overzicht
Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel