Toegang archieven AAPD-MEOW

1 november 2015

Reglement toegang landmeters tot het archief centrum Mutaties en Waarderingen West-Vlaanderen

1.     Principe

De landmeters die het protocol ondertekend hebben mogen zelf hun opzoekingen doen in:

- de schetsen 207

- en de bijgevoegd aanwijzende tabel 209

- het bestand 210.

onder welbepaalde voorwaarden en met uitsluiting van alle andere bescheiden.

 

De toegang is uitsluitend voor de landmeters, mits legitimatie en voorlegging van hun LAN-nummer.

 

Landmeters die zich niet aan de gemaakte afspraken houden verliezen dit recht en zullen niet meer toegelaten worden in de archieven.

 

Kopies kunnen worden gemaakt tegen de geldende tarieven.

 

De landmeter dient zich ten allen tijde te schikken naar de instructies van de archivaris.

2.     Veiligheid

De landmeter is zich bewust van de veiligheidsrisico’s door het automatisch archief en doet hierbij afstand van verhaal mocht hij enige schade ondervinden ingevolge de werking van dit mechanisme.

 

In geval van calamiteiten (brand, bomalarm, …) dienen de aanwezigen strikt de instructies van de archivaris op te volgen.

3.     Toegang

Het archief is open op werkdagen van 9 uur tot 12 uur.

De landmeter is verplicht vooraf een afspraak te maken en schrijft zich in bij het binnenkomen in het archiefregister. Bij het buitengaan dienen zij zich uit te schrijven.

4.     voorrang

Ingevolge de veiligheidsrisico’s kunnen slechts drie personen tegelijk opzoekingen doen.  De ambtenaar van het archief komt op de eerste plaats wat betekent dat slechts twee landmeters tegelijk zich in de rekkenzone kunnen begeven.

 

De volgorde van inschrijving in het archiefregister bepaalt de volgorde

Wanneer er al twee landmeters aan het werk zijn, dienen de volgende te wachten tot één van hun voorgangers uitgeschreven is of uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat al zijn opzoekingen voltooid zijn.  In dat geval verliest deze laatste uiteraard zijn voorrang.

5.     Orde

De landmeters hebben de verplichting alles netjes terug te steken volgens de instructies van de archivaris.

 

Onder geen enkel beding mag enig stuk uit het archief meegenomen worden buiten de archiefruimte (lokaal 0O23) 

Een inbreuk hiertegen betekent de onmiddellijke beëindiging van recht zelf opzoekingen te mogen doen, onverminderd de eventuele juridische gevolgen wegens het vervreemden van overheidsgoederen.

 Ten laatste een kwartier vóór sluitingstijd dienen zij hun opzoekingen te beëindigen.


Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel