Uitnodiging Opleidingscursus: NCDAB

9 februari 2015
Geachte,

Het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België vzw heeft het genoegen U persoonlijk uit te nodigen op haar OPLEIDINGSCURSUS:

De Praktijk van het Gerechtelijk Deskundigenonderzoek.

Tijdens de drie cursusdagen maakt U in detail kennis met het gerechtelijk deskundigenonderzoek, en verneemt U (bijna) alles over:

- Het profiel waaraan een deskundige moet beantwoorden en volgens welke regels de aanstelling, de ev. installatievergadering, het voorverslag en het eindverslag, mogelijke verzoening moet verlopen;

- Hoe dit alles in de praktijk wordt georganiseerd, onder meer aan de hand van een rollenspel;

De lessen worden gegeven door magistraten, advocaten, ir. architecten en architecten, allen prominenten binnen hun vakgebied.

Het volgen van onze cursus Gerechtelijk is één van de verplichtingen waaraan moet worden voldaan bij de aanvaarding als effectief lid, erkend in de categorie juridisch en 'gecoöpteerd' van het College (NCDAB vzw). Mocht U nu nog geen plannen koesteren in die richting, dan nog is het goed om weten hoe een gerechtelijke procedure te voorkomen, -partijen te verzoenen dus-, en hoe zich te gedragen als U er toch bij betrokken mocht raken.

Het volgen van deze cursus zal ook een eerste stap zijn om te kunnen opgenomen worden op de lijst van experten die door de Rechtbank worden aangeduid, nl. het in het nieuwe wetsvoorstel opgenomen NATIONAAL REGISTER VAN DESKUNDIGEN.

Deze lessencyclus omvat 3 volledige dagen, en wel op vrijdag 13, 20 en 27 maart 2015 en zal doorgaan te Gent Gerechtsgebouw, telkens van 09:00 tot 17:30 uur.

Het gedetailleerde programma (onder voorbehoud) alsook een inschrijvingsformulier vindt u in bijlage bij deze brief.

Klik hier voor meer informatie

Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel