Uitspraak Rechtbank van Eerste Aanleg van 28 maart 2013

22 april 2013
Deze link geeft u de mogelijkheid de uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg te lezen die op 28 maart 2013 werd uitgesproken (enkel in het Frans beschikbaar).
Het geschil was ontstaan tussen de Belgische Staat en BOLE vzw. De klacht van de Belgische Staat werd niet ontvankelijk verklaard.
In lijn met de voorstellen in de verzoeningsbrief van 28 oktober 2012 wenst BOLE vzw nog steeds een zo breed mogelijke samenwerking, ten voordele van het beroep.
De successen die voor de hoven en rechtbanken worden behaald veranderen niets aan onze open en verzoenende houding.

Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel