Vergadering op 17 januari met AAPD

17 januari 2013

Tijdens een vergadering op het hoofdbestuur van AAPD, bevestigden kopstukken van de Administratie, de heren Herman en Vanhoecke, aan onze voorzitter, Jean-Yves Pirlot, dat de landmeters-experten erg lijden onder hun verdeeldheid. Ze herhaalden vooralsnog de raad samen één grote organisatie te vormen om in het moeilijk dossier van de toegang tot de informatie van AAPD vooruitgang te boeken.

De privacy commissie eist immers een grondige herziening van de wetgeving om die toegang mogelijk te maken en onze verdeeldheid zorgt voor argwaan bij de politici. Weer een bewijs dat BOLE vzw een echt antwoord biedt!


Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel