Onze partners

Lid worden

Over de Orde

De Belgische Unie van LANDMETERSEXPERTEN (BULE) is een vereniging zonder winstoogmerk die volgende doelstellingen nastreeft (Art. 3 van de statuten):

De promotie, de vertegenwoordiging en de gemeenschappelijke en enige verdediging van de belangen van het beroep van landmeter-expert en de leden van de Belgische Unie van Landmeters-Experten, zowel ten overstaan van het grote publiek, als van de overheden of elke andere belanghebbende, in België en in het Buitenland.

De organisatie van voortgezette vormingen en van professionele informatie en documentatie.

De bevordering van het onderwijs, de diploma’s, de titel en de uitoefening van het beroep van landmeter-expert onder alle statuten.

Dat er toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van de dienstverlening aan de consument evenals op het naleven van de deontologie en de wettelijke en loyale uitoefening van het beroep.

De statuten van de vzw kunt u hier consulteren.

Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel