Onze partners

Lid worden

Zoek een landmeter-expert, lid van onze vereniging

Voornaam:
Naam:
Gemeente:
Postcode:
  Zoek

Raadpleeg de lijst van alle zelfstandige landmeters-experten op de site van de Federale Raden

Welkom

Welkom op de website van de Belgische Unie van Landmeters-Experten vzw !
       (Ondernemingsnummer: 0830.037.710)

Op 9.02.2023 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers van België een wet gestemd houdende de oprichting van een publiekrechtelijke orde.

Sinds vele jaren, ijverden BOLE vzw en zijn voorgangers voor de oprichting van deze publiekrechtelijke orde. Zoals voorzien door de Algemene Vergadering, begroeten we de oprichting van de publiekrechtelijke orde door van naam te veranderen, om elke verwarring te voorkomen.

Overal waar de term BOLE vzw of Belgische Orde van Landmeters-Experten vzw nog staat, dient men BUL vzw of Belgische Unie van Landmeters-Experten vzw te lezen.

Opgelet, wanneer er een geschil ontstaat tussen een particulier en een zelfstandig landmeter-expert of tussen twee landmeters-experten die geen lid zijn van onze vzw, is deze laatste niet bevoegd. Er dient dan beroep te worden gedaan op de speciaal daarvoor opgerichte Federale Raden. Enkel als er een geschil tussen twee leden ontstaat worden deze geacht eerst een verzoeningsprocedure binnen de Unie te doorlopen voordat ze andere stappen kunnen ondernemen. Op termijn zullen de Federale Raden in de publiek rechtelijke orde worden geïntegreerd (met de nieuwe benaming Uitvoerende Kamers).

Onze Unie is een pluralistische organisatie, toegankelijk voor alle landmeters-experten.

De Unie werkt voor :

 • het grote publiek
 • de klanten van de landmeter-expert
 • zijn partners (Belgische en internationale autoriteiten, administraties, notarissen, architecten, aannemers, vastgoedmakelaars, etc.)
 • de landmeter-expert zelf

De Unie wenst:
 • de wettelijke en loyale uitoefening van het beroep, de deontologie
 • de kwaliteit van de dienstverlening aan de consument
 • een enige en gemeenschappelijke vertegenwoordiging
 • een kwaliteitsvol basisonderwijs
 • een doeltreffende organisatie van de voortgezette vorming
 • een efficiënte informatie en documentatie
 • de promotie van het beroep


Alle landmeters-experten zijn welkom.
Vervoeg ons snel! Word lid!

Berichten

Evenementen

Er werden geen resultaten gevonden.
Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel