COVID-19 : 2de golf - FAQ

8 november 2020

Beste Confraters,

Deze informatie werd al via uw deelvereniging toegestuurd maar om zeker te zijn herhalen we ze hier.
Het Kabinet Clarinval contacteerde ons om te melden dat een FAQ zal verschijnen op de site https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ (net verschenen)
De inhoud bevestigt onze analyse die we eerder meedeelden, zoals ze op de site van BOLE vzw staat.

Een belangrijk verschil, we zouden (n.v.d.r: indien nodig) klanten mogen ontvangen op kantoor, voor zover de 12 basisregels worden nageleefd.

De landmeters-experten worden niet bij naam genoemd en we hebben de opmerking gemaakt. We vragen u echter om dit positief te bekijken, onze correspondent deed wat hij kon om ons op de hoogte te brengen.

Mvg en hou er de moed in,

Jean-Yves Pirlot
Voorzitter BOLE vzw


Hierna de inhoud van de FAQ met antwoord:
Mogen architecten zowel klanten op bureau ontvangen als een plaatsbezoek doen?

Ja, zij mogen hun werk fysiek verderzetten, zij behoren tot paritaire comité 336 voor de vrije beroepen [net als wij, de landmeters-experten]. De regels inzake telewerk en preventiemaatregelen op het werk moeten worden nageleefd, net als de toepasselijke protocollen/gidsen of de twaalf minimale relegels die hierna worden beschreven:

 • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;

 • Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;

 • De klanten worden toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten of zolang als gebruikelijk in geval van een afspraak;

 • Eén klant per 10m2 wordt toegelaten;

 • Indien de voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 m tussen elke persoon gegarandeerd is;

 • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;

 • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;

 • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;

 • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;

 • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;

 • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;

 • Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.


Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel