De wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen

27 juli 2019
Mevrouw,
Mijnheer,

Op 21 mei 2019 werd de wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet brengt onder meer volgende wijzigingen aan op vlak van financiële beperkende maatregelen:

De door de VN Veiligheidsraad opgelegde bevriezingsmaatregelen moeten onmiddellijk in België worden uitgevoerd, zonder dat deze maatregelen nog door een ministerieel besluit moeten worden bekrachtigd.

Er wordt uitvoering gegeven aan de Europese Verordening 2271/96 dat het zogenaamde ‘Blocking Statute’ activeert om het Europese bedrijfsleven bescherming te bieden tegen o.a. de extraterritoriale gevolgen van de nieuwe maatregelen die de VS heeft genomen tegen Iran.

Er wordt verduidelijkt dat de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën bevoegd is om inbreuken tegen de financiële beperkende maatregelen op te sporen en vast te stellen.

De nieuwe regelgeving treedt in werking op 31 mei 2019.

In bijlage vindt u uitgebreide toelichting over deze aanpassingen.
  

Hoogachtend,
Cel Compliance 
                                            
FOD Financiën | Thesaurie | Dienst Controle Financiële Instrumenten en Instellingen
Kunstlaan 30, 1040 Brussel (bezoekers: Handelsstraat 96)

Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel