Huis van de Landmeter-Expert

De Belgische Unie van Landmeters-Experten is gehuisvest in:

Huis van de Landmeter-Expert

Noordstraat 76

1000 Brussel

Tel.: 02/219.62.81

Fax: 02/219.31.47

Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel