BUL Bergen (UGEM)

Klik hieronder om toegang te krijgen tot de website

Union des Géomètres-Experts de Mons

 

Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel