Lid worden

Zoek een landmeter-expert, lid van onze vereniging

Voornaam:
Naam:
Gemeente:
Postcode:
  Zoek

Raadpleeg de lijst van alle zelfstandige landmeters-experten op de site van de Federale Raden

Erelonen


De landmeter-expert vraagt en aanvaardt juiste en redelijke erelonen.

Erelonen zijn juist en redelijk indien zij door de omstandigheden worden verantwoord en zij in verhouding staan tot de geleverde diensten. De landmeter-expert moet onder meer rekening houden met volgende factoren om zijn erelonen te bepalen:

  • de moeilijkheidsgraad van de opdracht
  • de tijd die aan de opdracht wordt besteed
  • de draagwijdte van de opdracht
  • de gedragen verantwoordelijkheid
  • zijn ervaring

Bepaalde externe factoren kunnen de erelonen op een uitzonderlijke manier beïnvloeden:

  • extreme werkomstandigheden voor het personeel of het materiaal
  • de toebedeelde termijnen
  • ...

De landmeter-expert moet zich ervan vergewissen dat zijn klant op de hoogte is van de benaderde kostprijs van zijn prestaties, behalve als hij er redelijk van uit kan gaan dat deze klant er van op de hoogte is.

Indien de natuur van de opdracht zodanig is dat het onmogelijk is een schatting van de erelonen te geven moet de landmeter-expert zijn klant hiervan op de hoogte brengen.

Parameter P

Ter herinnering: De Europese wetgeving verbiedt het gebruik van minimum erelonen strikt. BULE vzw raadt u dan ook aan voor uw erelonen nooit te verwijzen naar de voormalige erelonen. In geval van geschillen wordt er altijd gekeken of er wel een onderhandeling en een akkoord is geweest over dit aspect van de opdracht. Men moet dus altijd de gebruikte erelonen expliciet vermelden en niet louter refereren naar een theoretische referentie.

Dit neemt niet weg dat het nuttig is te weten hoe de parameter P evolueert, zeker als het erom gaat globale rendabiliteitsoverwegingen te voeren en dergelijke.

Ter info, archiefdocument, niet naar te verwijzen (parameter P 2021: 1.51): Barema's NVLE – BUL

Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel