Ledenvergadering

VOOR LEDENVERGADERINGEN MOET IN PRINCIPE NIET INGESCHREVEN WORDEN, TENZIJ ANDERS VERMELD

NVLE Volmacht Algemene Vergadering

Er werden geen resultaten gevonden.
Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel