BULE BUL-Antwerpen (KMLPA)

Lidgelden 2017

Gewone leden: €220
Jonge leden (LAN-nummer 2014 of later): €175

Gelieve uw lidgeld zo spoedig mogelijk te betalen.
(laattijdige betalingen brengen 60 euro kosten met zich mee voor BOLE vzw).

Rekening:

KMLPA
Theodoor Van Rijswijckplaats 7
2000 ANTWERPEN
IBAN BE 04 6451 1519 6831
BIC JVBABE22
Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel