BULE BUL-Brabant (ULEB/UGEB)

Contact adres: info@ugeb-uleb.be


Lidgeld 2013

(IBAN BE83 2.107 3.770 5.215 BIC: GEBABEBB)

Op voorstel van de voorzitter, hebben de leden van de algemene vergadering besloten om de bedragen van 2012 in 2013 te handhaven.

Lid: € 350
Lid via vennootschap (2 of 3 leden) € 270 (per lid)
Lid via vennootschap (meer dan 3 leden) € 180 (per lid)
Loontrekkende € 175; Ambtenaar (FOD Defensie) 175 €
Ambtenaar (algemeen) € 120
Jong lid (5 jaar) 170 €
Gepensioneerd lid (zonder bijkomende activiteit) 80 €
Erelid (beslissing van de RvB) 0 €
Student-lid 0 €
------------

Een aanvullende bijdrage wordt tijdens het jaar gevraagd voor toegang tot de BDVP te krijgen. Voorlopig is toegang tot de BDVP gratis voor leden van de UGEB-ULEB die hun bijdrage betaald hebben.

Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel