Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten (VVLE)

Vanaf 01.12.2017 is alle informatie over VVLE terug te vinden op onze nieuwe website:
www.vvle.be  OF www.vvle.vlaanderen

-----------------------------------------------------------------------------------

De Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten (VVLE) is sinds maart 2017 de samenvoeging van alle Vlaamse deelverenigingen van NVLE binnen de koepel BOLE vzw: NVLE Antwerpen, NVLE Limburg, NLVE Oost-Vlaanderen, NVLE West-Vlaanderen, NVLE Vlaams-Brabant.

Met VVLE is het onze missie om onze gewaardeerde opleidingen verder te zetten, onze werkwijze te uniformiseren, nog verder te professionaliseren en nog meer krachtdadig onze leden landmeters-experten te vertegenwoordigen door met één stem te spreken.

Om onze leden optimaal te ondersteunen in de uitoefening van hun beroep wordt informatieverspreiding en het inrichten van opleidingen als één van de speerpunten van VVLE gezien. Onze opleidingen aan democratische prijzen kennen een groot succes, veelal starten de cursussen rond 18 u en wordt er in de pauze een drankje en broodjes voorzien. Onze opleidingen eindigen steevast met een ledenvergadering waarin we u op de hoogte brengen van de stand van zaken inzake lobbywerk voor ons mooie beroep, events en opleidingen op de planning. Met een gezellige babbel of netwerkmoment achteraf onder collega's is het telkens een verrijkende avond.

Bovendien wordt onze vlotte verwerking van de inschrijvingen, betalingen en attesten door iedereen als zeer eenvoudig en professioneel ervaren.

Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel