Lid worden

Zoek een landmeter-expert, lid van onze vereniging

Voornaam:
Naam:
Gemeente:
Postcode:
  Zoek

Raadpleeg de lijst van alle zelfstandige landmeters-experten op de site van de Federale Raden

Het beroep

De landmeter – expert technische en juridische raadsman van

=> Rechtbanken en advocaten
Gerechtelijke afpalingen, arbitrage, geschillen, schadegevallen, plaatsbeschrijvingen, onteigeningen, schattingen, deskundige onderzoeken, …

=> Notarissen
Opmetingen, afpalingen, akteplan, dossiers voor openbare verkopingen, ruilingen, schattingen voor hypothecaire leningen, verdelingen bij erfenissen, verkavelingaanvragen, erfdienstbaarheden, stedenbouwkundige attesten, …

=> Ingenieurs - Ingenieursbureaus
Industriële metingen, technische metingen, opmeten bestaande van gebouwen, werfbegeleiding (gebouwen, wegen en kunstwerken), deformatiemetingen

=> Architecten - Architectenbureaus
Opmeten van gronden tbv bouwwerken, meten van bestaande gebouwen (laserscanning), hoogtemetingen, uitzetten van gebouwen, werfbegeleiding (controlemetingen tijdens de uitvoering der werken ), plaatsbeschrijvingen, muurovernamen, meten en berekenen van grondverzet,  meten van hoeveelheden …

=> Aannemers en bedrijven
Zie: Ingenieurs – Ingenieursbureaus - Architecten – Architectenbureaus

=> Vastgoedsector
Expertise, deskundig onderzoek, marktonderzoeken, verkavelingdossiers, plaatsbeschrijvingen, technische en administratieve opzoekingwerken, …

=> Besturen en Openbare Diensten
Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel